Beskärningssystem

Beskära typ, växtföljdoch de agronomiska hanteringsteknikerna (t.ex. driven öva, bevattningoch näringsämnen och skadedjurshantering) används på ett visst fält under en period av år (Nafziger, 2012).