Växtföljd

Den tidsmässiga växlingen mellan olika grödtyper (klippt mot lyft, monocots vs dicots, ettårigt vs flerårigt) på en jordbruksmark.