Partner 1 - Wageningen Environmental Research (Alterra) 

Wageningen Environmental Research, Droevendaalsesteeg 4, 6708 PB, Wageningen, Nederländerna

Juridisk enhet

Wageningen Environmental Research (tidigare namn: Alterra) är en del av Wageningen University & Research

 

Institute

Wageningen miljöforskning - Wageningen University & Research

 WUR RGB-standard Liten

 

Profil

Wageningen miljöforskning (tidigare namn: Alterra) är det främsta holländska kompetenscentrumet på landsbygden och naturområden och bedriver strategisk och tillämpad forskning för att stödja beslutsfattande och förvaltning på lokal, nationell och internationell nivå. Vatten- och markvetenskapscentren är involverade i både forskning och utbildning i vatten, mark och markanvändning. Forskning bedrivs från lokal till global skala och bidrar till hållbar användning av vatten- och markresurser och hållbar design och miljöhantering. Wageningen Environmental Research är partner i bland annat partnerskapet för europeisk miljöforskning (PEER), det globala vattenpartnerskapet (GWP), World Water Council (WWC), Nederländerna Water Partnership (NWP) och Climate Change and Biosphere (CCB).

Institutets webbplats

www.wur.nl/miljöforskning

Roll i projektet

Projektkoordinator (WP1), WP2-ledare

Tidigare expertis

Inom EU: s femte ramprogram har Wageningen miljöforskning varit involverad, antingen som samordnare eller partnerinstitution, i mer än 5 projekt, varav mer än 7 ägnas åt aspekter av vattenmängd och vattenkvalitet. Afrika är en prioriterad region för Wageningen miljöforskning. Nya vattenrelaterade EU-finansierade projekt är bland annat RECARE, DESIRE, FLOODSITE, AQUATERRA, AQUASTRESS, HYDRATE, ASEMWATERNET, WATERREUSE och CABRI-VOLGA.

 

Personal

Namn

Kontaktuppgifter

Kvalifikationer

Bild

Rudi Hessel

Tel: + 31 317 486530

 

Fysisk geograf, expert på dynamisk modellering och modellapplikation, genomförande av scenarianalys, GIS, och utformning och utförande av fältarbete. Samordning av stora internationella projekt.

Rudi har stor erfarenhet av vetenskaplig projektsamordning under de senaste 15 åren och omfattar cirka tio EU-finansierade forskningsprojekt, inklusive till exempel DESIRE, eSOTER och CASCADE. 

 

Rudi Hessel

Erik van den Elsen

Tfn:. + 31 317 486533

 

Elektronisk ingenjör och internetteknik specialist, markfysiker, markfysiska bestämningsmetoder, utformning av fältuppsättningar. Samordning av stora internationella projekt.

 

ErikvdElsen 100x150

Simone Verzandvoort

Tfn:. + 31 317 486500 

 

Fysisk geograf, Koordinering av stora internationella projekt.

 

Simone 100x150

Falentijn Assinck

Tfn:. + 31 317 486529

Miljöforskare, hydrolog. Medlem i samordningsteamet.

 

falentijn 100x150

Oene Oenema

Tfn:. + 31 317 486483

  Oene Oenema
Linda van Kleef Tfn:. + 31 317 486491

  Linda van Kleef

Dr Heleen Claringbould

(Hemsida)

Tel.: 

  01 Heleen Claringbould Small