Partner 27 - Fédération Régionale des Agrobiologistes de Bretagne

Fédération Régionale des AgroBiologistes de Bretagne, 12 avenue des peupliers, 35510 Cesson-Sévigné, Frankrike, Tel: +33 (0) 299773234

Institute

Fédération Régionale des Agrobiologistes de Bretagne

FRABlogo

 
Profil FRAB är organisationen för Bretagne ekologiska jordbrukare. Den samlar fyra lokala grupper av ekologiska jordbrukare: GAB4, GAB56, GAB22 och Agrobio29. GAB-FRAB-nätverket har fyra prioriteringar:
- Utvecklande ekologiskt jordbruk i Bretagne: överföring av ekologiska metoder till konventionella jordbrukare, forsknings - och utvecklingsaktiviteter, marknadsföring av ekologiskt jordbruk
- Stöd till ekologiska jordbrukare: utbildning, verktygsutveckling, utveckling av livsmedelsförsörjningskedjor
- Stöd för installation och övergång till ekologiskt jordbruk
- Att representera och försvara ekologiska jordbrukare i Bretagne
Cirka 1.000 ekologiska jordbrukare är medlemmar i nätverket (mer eller mindre 50% av de ekologiska jordbrukarna). 80 jordbrukare är inblandade i det som administratörer eller aktiva medlemmar i uppdrag. Cirka 40 anställda arbetar i det, gör teknisk support, övergång till ekologiskt jordbruk support, livsmedelsförsörjningskedjor som ger råd… GAB-FRAB-nätverket genomför också forskningsinsatser i flera år om organiska praxis, jordkvalitet, djurens välbefinnande eller hälsa, grödor ... i samarbete med forskningscentra eller tekniska institut.
Institutets webbplats http://www.agrobio-bretagne.org/
Roll i projektet Studieplats 16 samordnare
 
Personal
Namn Kontaktuppgifter Kvalifikationer Bild
Goulven Maréchal Tel: + 33 257 87 26 54

Ekologiskt jordbruk, landsbygdsutveckling, jordbrukssystem. Teknisk samordning för FRAB (forskningsprojekt, publikationer och verktygsutveckling)

För mer information klicka HÄR

Goulven Marechal Small
Gaëtan Johan Tel: + 33 299 77 09 48

Jordens bördighet och kvalitet, agronomi, grödsystem, ekologiskt jordbruk. Tekniskt stöd till jordbrukare

För mer information klicka HÄR

GaetanJohan Small