Partner 23 - Sveriges lantbruksuniversitet

Jord- och miljöavdelningen, SLU, PO Box 7014, Lennart Hjelms väg 9, 75007 Uppsala, Sverige, Fax: +46 18 67 31 56

Institute

Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Small 

 
Profil SLUs huvudcampus är Ultuna, sex kilometer söder om Uppsala. Fakulteterna för naturresurser och jordbruksvetenskaper samt veterinärmedicin och husdjursvetenskap finns också på Campus Ultuna. Många av SLU: s utbildningsprogram ges här.
Forskningen vid Institutionen för mark och miljö söker kunskap om samspelet mellan människa, mark, växt och omgivande miljö i skogs- och jordbrukslandskap samt stadsmiljöer. Samarbete och kontinuerlig dialog med intressenter och allmänheten är grunden för vår forskning. Därför arbetar vi nära med jord- och skogsbruket, tilläggstjänster och myndigheter. Vi levererar kvalitetssäkrad data från miljöövervakning. Uppgifterna samlas in genom de nationella och regionala miljöövervakningsprogrammen för jordbruksmark. På institutionen genomförs olika fältförsök som en del av den tillämpade forskningen. De flesta finns på våra fältstationer Lanna och Ekhaga. Avdelningen utför också en mängd analyser av jordprover, vattenprover och olika växtmaterial.
Institutets webbplats www.slu.se/mark
Roll i projektet Studieplats 13 samordnare
 
Personal
Namn Kontaktuppgifter Kvalifikationer Bild
Assoc. prof. Dr Gunnar Börjesson Tel: + 46 18 67 27 53

Agronom, doktor i markmikrobiologi, fokuserar på mikrobiell omsättning av växtnäringsämnen, administrerar de nationella långsiktiga fältförsöken med växtnäring i jordbruket.

För mer information klicka HÄR

GunnarBorjesson SMALL 
Dr Martin A. Bolinder Tel: + 46 18 67 23 52

Forskare, doktorsexamen i mark och miljö, fokus på jordorganiskt ämne dynamik i agroekosystem i förhållande till nettoprimär produktivitet, rapporterar nationella kvantitativa förändringar i jordens organiska kol för jordbruksjordar.

 

MartinBolinder Small 
Prof. Holger Kirchmann Tel: + 46 18 67 22 92

Kemist och biolog, doktor i växtnäring. Omsättning av näringsämnen som återvinns genom avfall. mikronäringsämnen och spårmetaller, intensifiering av grödoproduktion genom förbättrad näringsämneshantering

 

HolgerKirchmann Small 
Professor Thomas Kätterer Tel: + 46 18 67 24 25

Agronom, doktor i ekologi och miljövetenskap, forskningsfokus på koldioxidcykling i terrestriska ekosystem och dynamisk ekosystemet processmodellering.

ThomasKatterer Small