Partner 22 - University of Pannonia, Georgikon-fakulteten - Institutionen för skördeproduktion och markvetenskap

University of Pannonia, Georgikon-fakulteten, Festetics u. 7., 8360-Keszthely, Ungern, Fax: +36 83 545 254

Institute

University of Pannonia, Georgikon-fakulteten - Institutionen för skördeproduktion och markvetenskap

Logotyp 

 
Profil Georgikon-fakulteten vid universitetet i Pannonia är den första vanliga jordbruksinstitutionen för högre utbildning på den europeiska kontinenten (grundad 1797) och den utför omfattande internationella forskningsprogram inom mark- och miljövetenskap markanvändning, växtproduktion samt agro-informatik. Universitetet har ett brett utbud av forskar- och doktorandkurser för internationella studenter, samt etablerade doktorandskolor inom de olika disciplinerna. Institutionen för växtproduktion och markvetenskap har kört flera långvariga fältförsök sedan 1960-talet där effekten av olika hastigheter och former av gödselmedel, jord driven och växtföljd liksom olika system för organiskt material och gröda rest ledning kan studeras. Databasen bestod av jord-, växt- och klimatdata från fältförsöken och pilotområden finns tillgängliga för forskning.
Institutets webbplats http://www.georgikon.hu/tanszekek/ppss/en/
Roll i projektet Studieplats 3 samordnare
 
Personal
Namn Kontaktuppgifter Kvalifikationer Bild
t.ex. Dr. Tamás Kismányoky, professor emeritus Tel: + 36 83 545 147

Agronom, jordens bördighet, näringsämneshantering, analysera organiskt och oorganiskt kväve-, fosfor- och kaliuminnehåll i jordar, markens fysikaliska egenskaper i olika typer av markförvaltningar.

 

TamasKismanyoky Small 
Dr. Zoltán Tóth, docent Tel: + 36 83 545 068

Agronom, jordens bördighet, jord driven, påverkan av grödorotationer och grödor rest grödoproduktion och markegenskaper, samordning av forskningsprojekt.

 

ZoltanToth Small 
Attila Dunai, biträdande lektor Tel: + 36 83 545 012

Agronom, jordforskare, jordens bördighet, jord driven, påverkan av grödorotationer och grödor rest grödoproduktion och markegenskaper, samordning av forskningsprojekt.

 

AtillaDunai Small 
Tamás Hermann, biträdande lektor Tel: + 36 83 545 259

Agronom, markforskare, GIS-expert, forskning om jordens bördighet, markutvärdering, markkvalitet bedömning, samordning av forskningsprojekt.

 

TamasHermann Small