Partner 14 - Teagasc - Jordbruks- och livsmedelsutvecklingsmyndigheten

Teagasc, Oak Park, Carlow, Irland

Institute

Teagasc - Jordbruks- och livsmedelsutvecklingsmyndigheten

Logotyp Liten

 
Profil Teagasc är ett statligt organ som grundades 1988. Dess uppdrag är att stödja vetenskaplig baserad innovation inom livsmedelssektorn och en bredare bioekonomi. Som den ledande organisationen inom den offentliga sektorn inom jordbruk och livsmedelsforskning på Irland bedriver Teagasc verksamhet inom forskning, kunskapsförmedling och utbildning inom följande viktiga programområden: Djur- och gräsmarkforskning och innovation; Grödor, miljö och Markanvändning; Mat; Landsbygdsekonomi och utveckling. Johnstown Castle är Irlands ledande forskningscentrum för mark och landsbygdsmiljö och bedriver forskning om mark, näringsämnen effektivitet, återvinning och förluster, luft- och vattenkvalitet och agroekologi. Forskningsresultat används i stor utsträckning av rådgivare, jordbrukare, forskare och beslutsfattare. Det är hem till Irlands Soil Information System, National Soil Database och National Soil Library. Dessutom har det toppmoderna laboratorieanläggningar för att stödja forskningsprogrammet med jord-, vatten-, växt-, luft- och mikrobiologiska analyser.
Institutets webbplats www.teagasc.ie
Roll i projektet Projektpartner
 
Personal
Namn Kontaktuppgifter Kvalifikationer Bild
Dr Lillian O'Sullivan Tel:

 

 

 Avatar