Partner 14 - Game & Wildlife Conservation Trust - Allerton Project

GWCT Allerton Project, Loddington House, Loddington, Leics., LE7 9XE, Storbritannien

Institute

Game & Wildlife Conservation Trust - Allerton Project

GWCT-logotyp liten

 
Profil GWCT är en forsknings- och demonstrationsgård på 333 hektar i Loddington, centrala England. Allerton-projektet grundades 1992 och bedriver forskning om ett brett spektrum av miljövänliga jordbruksfrågor i en skala från experimentell tomt till landskap och deltar aktivt i utvecklingen av praktiska förvaltningsalternativ. Detta uppnås genom samarbeten mellan det lilla forskargruppen i Loddington och en rad andra forskningsorganisationer. Projektet driver sin egen gårdsverksamhet, vilket säkerställer ett praktiskt sammanhang för forskning och har ett aktivt program för spridningsaktiviteter för jordbrukare, markägare, rådgivare, tillsynsmyndigheter och beslutsfattare. Ekobyggnadsbesökscentret används också av lokalsamhället och lokala jordbruksnätverk är en viktig del av kunskapsutbytesaktiviteter.
Institutets webbplats http://www.gwct.org.uk/allerton/
Roll i projektet Studieplats 6 samordnare
 
Personal
Namn Kontaktuppgifter Kvalifikationer Bild
Prof. Chris Stoate Tel: + 44 116 2597609

Jordbruksmiljöforskare - tvärvetenskaplig forskning och kunskapsutbyte. 

 

 
Jenny Bussell

Specialisering: