Partner 12 - Bodemkundige Dienst van België

Bodemkundige Dienst van België, W. de Croylaan 48, 3001 Heverlee, Belgien, Tel: +32 16 31 09 22, Fax: +32 16 22 42 06

Institute

Bodemkundige Dienst van België vzw

BDBLogo Small

 
Profil Bodemkundige Dienst van België (BDB), den första avknoppningen av KU Leuven, är ett oberoende forsknings- och rådgivningsinstitut för jordbruk, trädgårdsodling och miljö. BDB är huvudsakligen verksamt inom mark- och vattenforskning, gödslingsråd, bevattning studier om miljöhantering, både i Belgien och Frankrike.
BDB kan förlita sig på en långvarig och bred kompetens, förvärvad inom området jordens bördighet, markkvalitet, jord och vattenförvaltning och gödslingsrådgivning inom både jordbruk och trädgårdsodling. Sedan BDB grundades 1946 har befruktningsforskning genomförts empiriskt såväl som genom teoretiska modeller. BDB kan omsätta sin forskning i praktiken genom att omvandla forskningsdata till praktiska råd för jordbrukare, trädgårdsmästare och andra användare. Förutom tillämpad forskning är BDB en aktiv aktör inom policyformulering för regionala, federala och europeiska myndigheter, främst inom jordbruks- och miljöområdet. 
Institutets webbplats www.bdb.be 
Roll i projektet Studieplats 1 samordnare
 
Personal
Namn Kontaktuppgifter Kvalifikationer Bild
Dr Annemie Elsen  Tel: + 32 16 31 09 22

Samordning av forskningsprojekt, jordens bördighet, näringsämneshantering, agronomi, markkvalitet, organiskt material, vattenkvalitet 

 

AnnemieElsen Small 
Ir. Mia tuttar  Tel: + 32 16 31 09 22

Jordens bördighet, näringsämneshantering, agronomi, markkvalitet, organiskt material, modellering av mark-vatten, vattenkvalitet 

 

MiaTits Small 
Prof. Hilde Vandendriessche  Tel: + 32 16 31 09 22
 

Jordens bördighet, näringsämneshantering, agronomi, beslutsstödsystem, samordning av forskningsprojekt 

 

HildeVandendriessche Small