Partner 10 - Milieu Limited

Milieu, Chaussée de Charleroi, 112, 1060 Bryssel, Belgien

Institute

Milieu Limited

MilieuLogo

 
Profil Milieu Ltd är ett lag- och policyforskningsföretag med starka resultat i arbetet för Europeiska kommissionen (GD Miljö, GD Klimatåtgärd, GD Regionala och stadsfrågor och andra). Milieu har lång erfarenhet av att tillhandahålla tekniskt och juridiskt stöd för genomförandet av EU: s miljöpolitik (sötvatten, översvämningar, mark, biologisk mångfald, klimatanpassning, energi, finansieringsinstrument) inom EU och har genomfört många djupgående fallstudier på medlemsstatsnivå.

Milieu har en erfarenhet av att stödja Europeiska kommissionen i genomförandet av olika EU-direktiv, inklusive ramdirektivet för vatten, översvämningsdirektivet, direktivet om avloppsvattenrening, dricksvattendirektivet, ramdirektivet om havsstrategi (MSFD) och EU: s anpassningsstrategi . Andra nya projekt inkluderar utvärdering av EU: s politik och deras inverkan på landtagning och markförstöring (för EES) och styrningen av vatten-mat-energi-förbindelsen (för UNEP). Beställt av Europeiska kommissionen är följande relevanta projekt relevanta: EU: s policydokument om naturvattenretention
Åtgärder (NWRM), analys av miljöresultaten från EU: s sammanhållningspolitik, direktivet om fågel- och livsmiljöers lämplighetskontroll, Smart-guide för investeringar i flera fördelar i grön infrastruktur och den
Metoder för klimatsäkra investeringar och åtgärder inom sammanhållning och regionalpolitik och gemensam jordbrukspolitik. 

Institutets webbplats www.milieu.be 
Roll i projektet WP7-ledare 
 
Personal
Namn Kontaktuppgifter Kvalifikationer Bild
Melanie Muro 

Tel: + 32 2 506 1000

Master i miljöplanering, doktorsexamen i Vattenhantering. Policy Advisor på Milieu. Kompetensområden inkluderar integrerad och samverkande planering och förvaltning av vattenresurser, särskilt genomförandet av EU: s ramdirektiv för vatten, dynamiken och fördelarna med partnerskap och arbete och lärande. processer, vatten effektivitet, vattenkonsumenternas beteenden och attityder. 

 

MelanieMuro Small 
Dr Robert Pederson  Tel: + 45 40 28 17 01

Seniorpolitisk rådgivare, expert på analys, utveckling och genomförande av EU: s jordbruksprodukter (CAP) och livsmedelspolitik

 

Robert Pederson Small 
Damir Petrović  Tel: + 32 2 506 1000
 

Miljöadvokat, expert på analys, utveckling och genomförande av EU: s miljöpolicy och lagstiftning 

 

DamirPetrovic Small 
Zuzana Lukacova Tel: + 32 2 506 1000

Policy och juridisk expert inom miljö, energi och klimatförändringar. 

 

Zuzana Lukacova Small
Harriet Bradley Tel: + 32 2 506 1000

Praktikantforskare inom klimatförändringar, jordbruk och annan miljöpolitisk forskning. 

 

HarrietBradley Small