Inledande broschyrer från SoilCare Project

Introduktionsbroschyren för SoilCare-projektet innehåller detaljer om projektets mål och mål och de inblandade partnerna. Broschyren finns på 15 språk.

 

Markhanteringsfelhäfte

Häftet med titeln "10 vanliga metoder och deras skadliga inverkan på marken" syftar till att hjälpa till med 10 vanliga problem som ofta händer på gården. Häftet finns i FrenchSpanish, grekisk, polska och English. Fler språk kommer att följa snart. 

 

Jordhotsspecifika SICS-faktablad

En serie faktablad produceras som ger en översikt över lovande grödtyper och hanteringstekniker för
hantera specifika markhot: 

SICS faktablad om markerosion

SIC: s faktablad om jordförorening