Sekretess och EU: s allmänna dataskyddsförordning

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), utfärdad av EU, trädde i kraft i april 2018. Den skyddar integriteten genom att förhindra att personuppgifter behandlas utan den berörda personens samtycke. GDPR har också konsekvenser för SoilCare-projektet, eftersom personuppgifter i projektet samlas in och behandlas i SoilCare-forskning.

Exempel

Insamling av personuppgifter sker i fler fall än vad som syns vid första anblicken. Exempel på insamling av personuppgifter är:

  • Jordbrukare deltar i ett intressentmöte och deras åsikter registreras tillsammans med deras namn.
  • Beslutsfattare fyller i en undersökning som utfärdats av SoilCare-forskare. åsikter registreras tillsammans med namn på beslutsfattare;
  • Människor (allmänheten) som besöker en demonstrationssida fotograferas och dessa bilder används för reklamändamål för SoilCare; människors ansikten spelas in igen och länkas till evenemanget, bilder publiceras på SoilCare-webbplatsen;
  • Fältdata används och GPS-koordinaterna registreras; GPS-koordinater kan spåras tillbaka till markägare. 

I alla ovanstående fall kan personuppgifter spåras tillbaka till personer, i de flesta av ovanstående fall behöver människor ge sitt samtycke för att deras personuppgifter ska kunna användas för SoilCare-projektet. För att deras personuppgifter ska kunna användas och publiceras på något sätt måste de samtycka. Regler för hur olika ärenden måste behandlas och huruvida samtyckeformulär måste fyllas i eller inte beskrivs i SoilCare GDPR-dokument som nämns ovan.

Samtyckeformulär för personligt bruk eller gruppanvändning görs tillgängliga för nedladdning nedan. När du fyller i samtycke finns en SoilCare-kopia och en personlig kopia för den som fyller i formuläret. När det gäller gruppformuläret får en representant för gruppen en kopia av samtyckeformuläret.

nedladdningar

SoilCare GDPR-dokument v1.0
Samtycke från SoilCare till personlig användning
Användning av gruppform för samtycke från SoilCare (upp till 24 personer)

vänster

EU: s GDPR-dokument (förordning (EU) 2016/679) Förordning (EU) 2016/679) (länk till EU: s webbplats där olika språkversioner kan laddas ner)
Att ta bilder på community-evenemang (källa: resourcecentre.org.uk)
GDPR: Vad forskare behöver veta? (källa: Lancaster University UK)
Google-sökning "GDPR i forskningsprojekt" (källa: google.com)