Detta projekt har fått finansiering från Europeiska unionen HORIZON2020-programmet för forskning, teknisk utveckling och demonstration enligt bidragsavtal nr 677407.

Viktiga fakta om projektet


Projekt Titel:            Markvård för lönsam och hållbar grödoproduktion i Europa.
Instrument: H2020-SFS-2015-2
EU-kontrakt:            677407
Total kostnad: 7.628.403,00 Euro
EC Bidrag: 6.999.993,00 Euro
Duration: 5 år
Startdatum: 01 mars 2016
Slutdatum: 28 februari 2021
Consortium: 28 europeiska partners
Projektkoordinering.: DLO-ALTERRA, NL. 
EU-info:                   https://cordis.europa.eu/project/id/677407