1. Disclaimer

All information och information på SOILCARE-projektets webbplats (www.soilcare-project.eu) har varit föremål för en rad noggranna kvalitetssäkringsförfaranden. Observera dock följande. Redaktörerna och författarna kan inte garantera aktualitet, noggrannhet, fullständighet eller kvalitet av data, information eller metod som tillhandahålls häri. Delar av denna webbplats (inklusive allt länkat material) kan utvidgas, ändras eller delvis eller helt raderas av redaktörerna och författarna utan separat meddelande. Redaktörerna och författarna har inget ansvar för att bestämma lämpligheten eller lämpligheten för data, information eller metoder för användning av en tredje part. Varken SOILCARE eller Europeiska kommissionen kan hållas ansvariga för förlust, skada, skada eller andra händelser som uppstår till följd av deras användning. Webbplatserna innehåller länkar till externa webbplatser som SOILCARE inte har någon kontroll över och som vi inte har något ansvar för. Informationen som visas på denna webbplats eller i publikationer som kan laddas ner härifrån representerar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens syn. Om du märker information på någon av de tidigare nämnda webbplatserna som du anser bör korrigeras eller uppdateras, vänligen kontakta oss. Vi ska försöka lösa problemet.

Denna ansvarsfriskrivning är att betrakta som en del av SOILCARE-projektets webbplats och SOILCARE-HUB-informationssystemets webbplats eller något annat dokument som du hänvisades till. Om avsnitt eller enskilda villkor i detta uttalande inte är lagliga eller korrekta, förblir innehållet eller giltigheten hos de andra delarna oberoende av detta faktum.

2. Upphovsrätt och villkor för användning av SOILCARE-produkter

SOILCARE-webbplatsen är en egen produkt från det integrerade forskningsprojektet SOILCARE (SOILCARE - för lönsam och hållbar växtproduktion i Europa), samfinansierad av Europeiska kommissionen, generaldirektoratet för forskning inom ramprogrammet HORISONT 2020, [H2020-SFS-2015-2] (Kontraktsnummer [677407]) och är därför skyddad av upphovsrättslagen. Det fullständiga ägandet och alla upphovsrättar till all data, information och metoder (inklusive text, bilder, ljud- och videofiler) som finns på denna webbplats är reserverade.

Projektets eto är dock att sprida information och främja ytterligare forskning om förbättring och utveckling av beskärningssystem i europeiskt sammanhang. Följaktligen är, om inte annat anges, återanvändning av innehållet på webbplatsen för icke-kommersiella ändamål gratis, under följande förutsättningar.

Användare är skyldiga att erkänna relevanta författare och SOILCARE-projektet som helhet i alla referenser eller publikationer som innebär användning av SOILCARE-data, information eller metod.

Om användningen av data, information eller metod är omfattande, måste användare erbjuda SOILCARE medförfattare till alla föreslagna publikationer. SOILCARE har rätt att acceptera detta erbjudande, tillåta användaren att publicera i sin egen rätt eller neka tillstånd att publicera.

Kopior av, eller en hänvisning till, publikationer som hänvisar till dessa data, information eller metod ska skickas till Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen.

3. Sekretesspolicy

Om möjligheten ges på denna webbplats för inmatning av personlig eller företagsinformation (e-postadress, namn, postadress, etc); att input är frivilligt. Användningen av alla tjänster som erbjuds är tillåten (om och hittills tekniskt möjligt och rimligt) utan specifikation av personuppgifter eller under specifikation av anonymiserad data eller ett alias. Det är förbjudet att använda publicerade adresser, telefon- eller faxnummer och e-postadresser för marknadsföringsändamål. Åtgärder kommer att vidtas mot brottslingar som skickar oönskade (skräppost) meddelanden.