Informationssida för periodisk rapportering


Den här sidan ger information om rapporteringsförfarandet och rapporteringsverktygen online (Author-e) och EU SYGMA. Dessa verktyg gör det möjligt för partner i projektet att producera både nödvändiga vetenskapliga rapporter och ledningsrapporter.

Du har nu möjlighet SoilCare rapporteringsschema period 4 ger en översikt över tidsfristerna för inlämning av rapporter, data etc.

Allmän information

I det här avsnittet kan man se generell information om de två online-rapporteringsverktygen Author-e och SYGMA;

Den periodiska rapporten består av två avsnitt: (A) Finansiell rapportering och (B) Vetenskaplig rapportering. Dessa två avsnitt beskrivs nedan.

A. Finansiell rapportering i SYGMA

Den finansiella rapporteringen görs med SYGMA online-verktyget (tillgängligt via EU online Deltagarportal ), av ekonomiavdelningen eller ekonomiskt ansvariga av varje projektpartner.

Steg för att följa för finansiell rapportering (av partneransvarig):

 1. göra en översikt över kostnaderna för rapporteringsperioden,
 2. logga in på Deltagarportal (PP),
 3. i den vänstra gränsen klicka på 'Mina projekt (er)',
 4. hitta 'SoilCare' i listan över projekt och klicka på knappen 'Hantera projekt' till höger,
 5. i det första orange blocket med titeln 'Periodisk rapportering ', klicka på ordet 'Ekonomisk del'; SYGMA -systemet öppnas i ett nytt fönster. 
 6. Fyll i hela formuläret i det här fönstret. Medel spara ditt arbete med 'SPARA' knapp. Ange även detaljer om varje kostnadspost (t.ex. personal) som begärs med hjälp av R-ikon Deltagarportal ikonen. 
 7. Slutligen, validera formuläret med 'Validera' -knappen och korrigera brister.
 8. Efter 'Validera' och 'Spara' kan du stänga fönstret. För att förhindra ytterligare redigering kan du klicka på knappen "Lås för granskning" i slutet av "Finansiell dellinje.
 9. Skicka formuläret C till samordnaren med knappen 'Sign & Submit'. (koordinator meddelas automatiskt från PP och kommer att kontrollera ditt uttalande),
 10. Koordinator kommer att skicka in Form-C från FORCE till EU.

Nedan finns en lista med användarhandböcker som hjälper dig att fylla i Form-C-dokument online.

När är det nödvändigt att skicka in ett revisionsintyg?

För SoilCare -projektet har vi specifika regler för inlämning av granskningscertifikat. Ett granskningscertifikat måste endast tillhandahållas av varje partner i projektet under den senaste projektperioden, men endast när det totala EU -begärda bidraget i projektet är lika med eller högre än 325.000 Euro för en partner (detta är beloppet UTAN omkostnader).

 • Mer information om formatet för granskningscertifikat finns HÄR.(länk till EU: s webbplats - se rubriken 'Certification On Financial Statement (CFS)').
 • En mall för revisionsintyg kan laddas ner HÄR (PDF-fil).

B. Vetenskaplig rapportering med Author-e

Den vetenskapliga rapporteringen görs med hjälp av Author-e online-verktyget (tillgängligt online via uppdrag som skickas via e-post), av arbetspaketledaren (WP) för varje arbetspaket och av samordnaren. Online författar-e vetenskapliga rapporteringsverktyget är ett praktiskt verktyg som möjliggör online-samarbete utan att skicka Word-filer via e-post. Author-e underlättar också WP-ledare för att fastställa sina uppdrag till andra projektpartners.

Steg att följa (WP-ledare):

 1. vänta på mottagandet av en Author-e-uppgift via e-post som skickas till dig från Author-e-verktyget (av samordnaren),
 2. öppna författarens e-postmeddelande och klicka på tilldelningslänken, författar-e-verktyget öppnas,
 3. Om du är en ny användare av systemet kommer systemet att be dig ställa in ett lösenord.
 4. läs instruktionerna i Author-e och skriv din rapport i Author-e, eller kopiera / klistra in din tidigare skrivna rapport i Author-e. Det är också möjligt att generera och skicka ut dina egna uppdrag till andra projektpartners (se manualerna om hur man gör detta),
 5. meddela samordnaren att du är redo efter att du har skrivit
 6. samordnaren kontrollerar din rapport,
 7. när samordnaren begär ändringar i din rapport får du ett ytterligare uppdrag,
 8. när samordnaren är nöjd sätter han uppgiftsstatusen till 'KLAR'.

Användarhandledning finns i Author-e Help-menyn efter inloggning.

Användbara länkar

Följande länkar är tillgängliga för att få mer information eller få tillgång till onlinetjänsterna: