Jasmine Black

Jasmine Black

 

Bonden Rafael Alonso Aguilera i sin ekologiska olivlund med droppbevattning och täckgröda SICS. Fotokredit: Jasmine Black

 

I vårt andra nyhetsbrev (November 2017) presenterade vi dig för de två Spanska studieplatser, beläget i sydöstra Spanien nära Almeria - område A i Sorbas-Tabernas-bassängen och område B i naturparken Cabo de Gata. Nyligen träffades SoilCare-forskargruppen i Almeria för att diskutera projektets framsteg och besöka de två studieplatserna 

 Stapla träflis som ska spridas över försöksfälten. Fotokredit: BDB

 

I vårt tredje nyhetsbrev (September 2018) introducerade vi studiens webbplats i Flandern, som kör två olika SICS-prövningar. Vi har nu några intressanta preliminära resultat från deras första försök som använder ramial flis som införlivats som en markändring för att öka organiskt material, jord biologisk mångfald och markkvalitet i allmänhet. De första resultaten av träflisapplikationer jämförs med andra inklusive gödsel, matavfall och inköp kompost.