HVORFOR SOILCARE?

Europæisk planteproduktion har en betydelig udfordring med at bevare sin konkurrenceevne, samtidig med at miljøpåvirkningerne mindskes. I øjeblikket opretholdes produktionsniveauet ofte ved omfattende brug af indsatsfaktorer (f.eks. næringssto er og pesticider) samt teknologi, der skjuler produktionstab forårsaget af forringet jordkvalitet. Overdreven brug af disse indsatsfaktorer kan på sigt reducere jordens frugtbarhed og påvirker miljøet negativt. Jordforbedring er nødvendig for at bryde den negative spiral af reduceret jordfrugtbarhed, øget indsatsfaktorforbrug, øgede omkostninger og skade på miljøet.

FORMÅL

Det overordnede mål med SoilCare er at vurdere potentialet for jordforbedrende dyrkningssystemer, samt identi cere og afprøve stedsspecifikke jordforbedrende dyrkningssystemer, der har positive indvirkninger på rentabilitet og bæredygtighed i Europa. 

Hovedformål

  • At undersøge hvilke dyrkningssystemer der kan betragtes som værende jordforbedrende, at identi cere aktuelle fordele og ulemper, og at vurdere nuværende og potentiel indvirkning på jordkvalitet og miljø.
  • At udvælge- og teste jordforbedrende dyrkningssystemer i 16 Europæiske studieområder.
  • At udvikle og anvende en integreret metode til vurdering af fordele og begrænsninger samt rentabilitet og bæredygtighed af jordforbedrende dyrkningssystemer i studieområderne.
  • At undersøge barrierer for implementering af egnede jordforbedrende dyrkningssystemer og at analysere hvordan landmænd gennem egnede incitamenter kan opmuntres til at tage disse i brug.
  • At udvikle og anvende en metode til opskalering af resultater fra Forsøgsstederne til europæisk niveau.
  • At udvikle et pan-europæisk, interaktivt værktøj til identifikation af egnede jordforbedrende dyrkningssystemer.
  • At analysere e ekten af jordbrugs- og miljøpolitiske tiltag til fremme af egnede dyrkningssystemer.