20 maja 2106 w

Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie

odbyły się

Warsztaty na temat sposobów poprawy jakości gleb w zrównoważonej produkcji roślinnej

w ramach projektu „Ochrona gleb w opłacalnej i zrównoważonej produkcji roślinnej w Europie” („Soil Care for profitable and sustainable crop production in Europe”) (Nr projektu 677407-2)

realizowanego w Programie Horyzont 2020-SFS-2B-2015

(okres realizacji: 2016-2021)

 W warsztatach wzięło udział liczne grono przedstawicieli środowisk związanych z poruszaną tematyką zarówno z Lubelszczyzny, jak i z województwa mazowieckiego.

Zrealizowany program warsztatów:

Otwarcie warsztatów, powitanie uczestników

Referaty:

  • Badania jakości gleb w projekcie „Ochrona gleb w opłacalnej i zrównoważonej produkcji roślinnej w Europie”, Magdalena Frąc
  • Czynniki warunkujące jakość gleb w Polsce, Jerzy Lipiec
  • Znaczenie wody w produkcji roślinnej w Polsce, Bogusław Usowicz

Przerwa (kawa, herbata)

Dyskusja na temat sposobów poprawy jakości gleb

Zakończenie warsztatów

Workshop1 1 Workshop1 2 Workshop1 3 Workshop1 4 Workshop1 5
Workshop1 6 Workshop1 7 Workshop1 8 Workshop1 9 Workshop1 10
Workshop1 11 Workshop1 12 Workshop1 13    

 


W dniu 22 września 2016 roku o godzinie 10:00 w sali B213 Instytutu Agrofizyki PAN odbył się panel ekspertów w ramach projektu „Ochrona gleb w opłacalnej i zrównoważonej produkcji roślinnej w Europie” („Soil care for profitable and sustainable crop production in Europe”), Nr projektu 677407-2, realizowanego w Programie Horyzont 2020-SFS-2B-2015 (okres realizacji: 2016-2021)

Celem panelu ekspertów było przeprowadzenie analizy otoczenia projektu ze wskazaniem instytucji oraz indywidualnych rolników zainteresowanych ochroną gleb w zrównoważonej produkcji roślinnej.

 Workshop23 1    Workshop23 2    Workshop23 3

W dniu 9 marca 2018 r. odbędzie się w Instytucie Agrofizyki PAN spotkanie panelu ekspertów w ramach projektu „Ochrona gleb w opłacalnej i zrównoważonej produkcji roślinnej w Europie” („Soil Care for profitable and sustainable crop production in Europe”).

PROGRAM POSIEDZENIA PANELU EKSPERTÓW

Otwarcie posiedzenia, powitanie uczestników

Referaty:

Zadania realizowane w ramach projektu „Ochrona gleb w opłacalnej i zrównoważonej produkcji roślinnej w Europie”, Magdalena Frąc
Jakość gleb – wpływ materii organicznej, Jerzy Lipiec
Właściwości cieplne gleb wzbogaconych materią organiczną, Bogusław Usowicz
Przerwa (kawa, herbata)

Dyskusja

Zakończenie posiedzenia

PROGRAM DO POBRANIA

 StakeholderPanelMarch2018 1

StakeholderPanelMarch2018 3

StakeholderPanelMarch2018 4

StakeholderPanelMarch2018 5

StakeholderPanelMarch2018 6

StakeholderPanelMarch2018 7