HVORFOR SOILCARE?

Europæisk planteproduktion har en betydelig udfordring med at bevare sin konkurrenceevne, samtidig med at miljøpåvirkningerne mindkes. I øjeblikket opretholdes produktionsniveauet ofte ved omfattende brug af indsatsfaktorer (por exemplo, næringssto? Er og pesticider) samt teknologi, der skjuler produktionstab forårsaget af forringet jordkvalitet. Overdreven brug af disse indsatsfaktorer kan på sigt reducere jordens frugtbarhed og påvirker miljøet negativt. Jordforbedring er nødvendig for at bryde den negative spiral af reduceret jordfrugtbarhed, øget indsatsfaktorforbrug, øgede omkostninger og skade på miljøet.

FORMAL

Det overordnede mål med SoilCare er at vurdere potencialet for jordforbedrende dyrkningssystemer, samt identi? cere og afprøve stedsspecifikke jordforbedrende dyrkningssystemer, der har positivo indvirkninger på rentabilitet og bæredygtighed i Europa. 

Hovedformål

  • At underøge hvilke dyrkningssystemer der kan betragtes som værende jordforbedrende, at identi? cere aktuelle fordele og ulemper, og at vurdere nuværende og potentiel indvirkning på jordkvalitet og miljø.
  • Em udvælge- og teste jordforbedrende dyrkningssystemer i 16 Europæiske studieområder.
  • At udvikle e anvende en integreret metode to vurdering af fordele og begrænsninger samt rentabilitet e bæredygtighed af jordforbedrende dyrkningssystemer i studieområderne.
  • Na barreira inferior para a implementação de um f egnede jordforbedrende dyrkningssystemer og at analysere hvordan landmænd gennem egnede incitamenter kan opmuntres til at tage disse i brug.
  • At udvikle og anvende en metode to opskalering af resultater fra Forsøgsstederne til europæisk niveau.
  • Em udvikle et pan-europæisk, interaktivt værktøj til identifikation af egnede jordforbedrende dyrkningssystemer.
  • Em analysere e? ekten af ​​jordbrugs- og miljøpolitiske tiltag til fremme af egnede dyrkningssystemer.