MIÉRT SOILCARE?

Európa növénytermesztésének azzal a kihívással kell szembenéznie, hogy olymódon maradjon versenyképes, ami egyúttal a negatív környezeti hatások csökkentés é eredményezi. A produktivitás jelenlegi szintje számos földhasználati rendszer esetében csupán az input anyagok (pl. Tápanyagok és növényvédoszerek), valamint techniai ráfordítások megnójások megnójátti megnégota tartátti tarti vévévédozerek.
é okoz. A mezogazdaságban felhasznált input anyagok ilyen mértéku növelése a jövedelmezoséget é csökkenheti a megnövekedett ráfordítások miatt, miközben a környezet állaphatotát é negatívanja befoly. A talajállapot javítására szükség van a talajpusztulás negatív spiráljának, illetve a növekvo inputok, költségek és környezeti károk megállításának érdekében.

CÉLKITUZÉS

A SoilCare átfogó célja a talajállapot-javító talajhasználati, ill. növénytermesztési rendszerekben rejlo potenciál felmérése, illetve az olyan termohely-speci? kus talajállapot-javító növénytermesztési rendszerek azonosítása és vizsgálata, melyek Európa-szerte javítják a jövedelmezoséget és fenntarthatóságot. Fo célok

  • Visão Geral do annak, hogy mamente növénytermesztési rendszerek tekinthetok talajállapot-javito hatásúnak, Ez elonyeinek és hátrányainak számbavétele, valamint um talaj- és környezeti állapotra gyakorolt ​​jelenlegi ismert és további lehetséges hatásaik felmérése.
  • Talajállapot-javító növénytermesztési rendszerek kiválasztása és16 mintaterületen történo tesztelése Európa-szerte.
  • Olyan komplex módszertan kidolgozása és alkalmazása, amely alkalmas um talajállapot-javito növénytermesztési rendszerek elonyeinek, korlátainak, jövedelmezoségének és fenntarthatóságának um mintaterületeken történő értékelésére.
  • A talajállapot-javító növénytermesztési rendszerek gyakorlati alkalmazása korlátainak felmérése és annak elemzése, hogy milyen módon érheto el, hogy a gazdák kello meggyozodés alcalmazatel meggyozodsel um meggyozodsel alcalinizat elemzat.
  • Módszer kidolgozása és alkalmazása a mintaterületeken elért eredmények európai szintu kiterjesztésére.
  • Interaktív eszköz kifejlesztése a talajállapot-javító növénytermesztési rendszerek kiválasztására eltéro európaipai adottságok között.
  • A mezogazdasági és környezetpolitika növénytermesztési rendszerek megválasztásában játszott szerepének értékelése