DE CE SOILCARE?

Productia agricola în Europa trebuie sa ramâna competitiva, în conditiile în care impactul negativ asupra mediului înconjurator sa fie cât mai redus. În prezent, nivelele de productie in unele system of cultivare sunt mentinute prin useea unor inputuri ridicate (de ex. Nutrienti si pesticida) si a unor tehnologii care mascheaza productivitatea redusa a solului datorata calitatii slabe de venda. Utilizarea unou inputuri agricole ridicate são ca efeito redutorea profitabilitatii datorita costurilormari ale acestora si în acelasi timp afecteaza în sens negativ mediul înconjurator. Prin îmbunatatirea calitatii solului aparitia proceselor de degradare este atenuata, inputurile si costurile implícito sunt mici, iar impacturile negativo asupra mediului înconjurator sunt semni? cativ reduse.

OBIECTIV
Obiectivul general al proiectului SoilCare este acela de a evalua poten? Ialul sistemelor îmbunatatite de cultivare a solului si de a identifica si testa sisteme imbunatatite de cultivare a solului specifice fiecarei zone de studiu, care au un impacto pozitabiliv asupra profititatii îpra profititatii. 

Especificidade objetiva

  • Analiza sistemelor de cultivare care pot imbunatati calitatea solului, identi? carea avantajelor si dezavantajelor actuale, valuarea impactului potencial si real asupra calita? ii solului si mediului înconjurator.
  • Selectarea si testarea unor sisteme îmbunatatite de cultivare a solului in 16 zone de studiu din Europa.
  • Dezvoltarea si aplicarea unei metodologii integrar pentru assessarea beneficiilor, restriilor, profitabilitatii e durabilitatii sistemelor îmbunatatite de cultivare a solului in zonele de studiu.
  • Studiul posibilelor obstacole întâmpinate în adoptarea unor sisteme îmbunatatite de cultivare a solului adecvate si analiza modului în care fermierii pot fi încurajati printr-o legislatie corespunzatoare în usarea acestor sisteme.
  • Dezvoltarea si mesmo aplicar um método único para extrapolarea rezultatelor de la level de studiu la level European.
  • Dezvoltarea unui instrument interactiv pentru selectarea sistemelor îmbunatatite de cultivare a solului pe tot cuprinsul Europei.
  • Analiza efectului politicilor agricole si de mediu asupra adoptarii sistemelor îmbunatatite de cultivare a solului