Fangvekstforsøk i Øsaker, Sarpsborg

Feltet i Øsaker ble anlagt i samarbeid med norsk landbruksrådgivning (NLR Øst) våren 2018. Ulike fangvekstblandinger ble valgt ut og sådd i vårkorn ved to ulike tidspunkt; innsåing om lag samtidig med kornet om våren eg om høsten. Fangvekstblandingene som sås om våren er a) sikori, flerårig raigras e luserne b) hvitkløver, tiriltunge og blodkløver, mens c) Fôrreddik og westerwoldsk raigras og d) Fôrvikke, vintervøsten og fôr hert. Formålet med forsøket er å undersøke effekten de fangvekster på blant annet endring de organisk karbon eg mineralsk nitrogen i jorda. 

Picture1

Forsøksfelt para fangvekster i Øsaker 21.06.2018 (Foto: Frederik Bøe, NIBIO)