Badania w ośrodku badawczym

SICS wybrane do testów w tym ośrodku badawczym opisano poniżej:

Ogólne TrKategoria jedzenia Badania w ośrodku badawczym
Płodozmian, uprawa, nawożenie 1. Płodozmian CROPSYS, uprawy organiczne i konwencjonalne / rzędowe z międzyplonami -Rotation (O2, O4, C4), O2 organic (S. jęczmień: ley, Grass-clover, pszenica jara, owies jary), O4 organic (S. jęczmień, bobik, pszenica jara, owies jary), C4 konwencjonalna ( Jęczmień S., fasola bobka, pszenica jara, owies jary). +/- międzyplon, +/- nawóz

Plakat strony badawczej 2018 (Pobierz)

 

SICS1:- Płodozmian, ekologiczne i konwencjonalne uprawy rzędowe z uprawami okrywowymi 

 

   CROPSYS Ostateczna przednia okładka – arkusz informacyjny dotyczący Danii

 

 Kluczowe wnioski

  • Pomiędzy zabiegami zaobserwowano niewielkie różnice we właściwościach fizycznych gleby i zawartości węgla organicznego w glebie. Można to wytłumaczyć wysoką początkową jakością gleby oraz faktem, że w badaniu nie uwzględniono żadnych „ekstremalnych” zabiegów.
  • Jednak stosowanie upraw okrywowych i zwierząt nawóz wpłynęło na dostępność składników pokarmowych w glebie w czasie pobierania próbek, zarówno krótko, jak i długoterminowo procesy (np. tymczasowe unieruchomienie P w uprawa okrywowa biomasy i zubożenie P w zabiegach ekologicznych bez zwierząt nawóz).
  • W porównaniu z kontrolą (konwencjonalną bez międzyplonów) zabiegi ekologiczne charakteryzowały się niższymi plonami, ale lukę w plonach złagodziło zastosowanie międzyplonów i zwierząt nawóz.
  • Włączenie do płodozmianu jednorocznego leyka na bazie roślin strączkowych (O2) wpłynęło pozytywnie na liczebność dżdżownic, która była szczególnie wysoka w przypadku zabiegów z roślinami okrywowymi. Wskazuje to na wspólny efekt dobrej jakości ściółki i zmniejszonej gleby niepokojenie przez uprawę.

 

Opis geograficzny

Zakład duński znajduje się w gminie Viborg i regionie Danii Środkowej, gdzie znajduje się główne Centrum Badań Rolniczych oraz Wydział Uniwersytetu w Aarhus. Agroekologia jest również położony. Stanowiska czerpią z obszernych danych długoterminowych ze stacji terenowych (patrz poniżej) i pobliskich miejsc badań krajobrazu rolniczego, z których koordynowano gromadzenie danych w ramach zintegrowanego projektu UE NitroEurope (2007-2011), strategicznego projektu badawczego UE MEA_scope (2004-2007) itp. oraz szereg innych projektów badawczych (1994-obecnie).

Duńska placówka reprezentuje zachodnią część Danii o największej intensywności rolniczej i hodowlanej, z obszernymi danymi dostępnymi do skalowania i generalizacji. Na obszarze dominują moreny gliniaste (ok. 40-70 m n.p.m.), z dominującym rolnictwem i płodozmianem. zagospodarowanie terenu. Klimat jest strefą czasową przybrzeżną ze znacznymi nadmiernymi opadami, zwłaszcza poza głównymi sezon wegetacyjny. Ponadto do badań uwzględnimy naszą bardzo bliską współpracę z duńskimi służbami pomocy rolnej (www.seges.dk) oraz silnymi lokalnymi stowarzyszeniami rolników.

Strefa pedoklimatyczna
Zdominowane przez gleby piaszczysto-gliniaste, z nielicznymi torf gleby. Położone na pograniczu atlantyckiego i kontynentalnego regionu biogeograficznego, klimat Atlantyku Północny. Niektóre gleby piaszczyste są nawadniane i mamy dane dotyczące zarówno warunków nawadnianych, jak i nienawadnianych.

.