Badania w ośrodku badawczym

 SICS wybrane do testów w tym ośrodku badawczym opisano poniżej:

Ogólna kategoria leczenia Badania w ośrodku badawczym
Uprawa, rośliny okrywowe

1. Wpływ uprawa okrywowa terminacja glifosatem na mikroorganizmach glebowych - Glifosat z uprawa okrywowa; Bez glifosatu z uprawa okrywowa; Kontrola 1: glifosat wolny + usuwanie ręczne; Kontrola 2: tylko glifosat


Plakat strony badawczej 2018 (Pobierz)

Glifosat x CoverCrops2019 1 Glifosat x CoverCrops2019 0
 Glifosat z roślinami okrywowymi