Badania w ośrodku badawczym

 SICS wybrane do testów w tym ośrodku badawczym opisano poniżej:

Ogólna kategoria leczenia Badania w ośrodku badawczym
Uprawy okrywowe, wapnowanie

1. Zarządzanie glebą praktyki - Kontrola - minerał nawożenie; Wapnowanie (CaCO3 5,6 t / ha); Uprawy okrywowe (odpowiednio łubin + serradella + facellia: 130 + 30 + 4 kg / ha); Nawóz (30 t / ha); Wapnowanie (CaCO3 5,6 t / ha) + Łubin + Serradella + Facellia (130 + 30 + 4 kg / ha) + nawóz (10 t / ha)


Plakat strony badawczej 2018 (Pobierz)  Plakat strony badawczej 2019 (Pobierz)

 Trial 1

 

 

Polska poprawkiPrzeczytaj ten arkusz informacyjny w języku polskim tutaj  
     
Trial 3    

 

 Kluczowe wnioski

  • Połączenie SICS doprowadziło do wzrostu plonów i zawartości suchego glutenu w porównaniu z pojedynczą praktyką.
  • Mapy interpolowane przestrzennie plon pomoże w zmiennym stosowaniu praktyk polepszania gleby w celu zwiększenia plonów i wydajność.
  • W ramach projektu plon była niższa o ponad 50% w ciągu roku suchego, niezależnie od praktyki gleboznawczej.

 

Opis geograficzny


Stanowisko Szaniawy to obszar około 30 km2 położony na Podlasiu (powiat łukowski). Główny typ zagospodarowanie terenu obejmuje grunty rolne (80.5%) oraz lasy/krzewy (13.5%). Wysokość ok. 160 m. Topografia jest w większości płaska z niewielkimi różnicami w wysokościach bezwzględnych (mniej niż 20 m). Klimat jest kontynentalny z wysokimi temperaturami latem i długimi i mroźnymi zimami. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7.3 °C. Długoterminowa suma roczna opad atmosferyczny wynosi 536 mm, a okres wegetacji trwa od 200 do 210 dni. Opady deszczu są znacznie wyższe latem (212 mm) niż zimą (83 mm). Najwyższe opady występują w czerwcu i lipcu (ponad 70 mm), a najniższe w styczniu, lutym i marcu (poniżej 30 mm). Gleby pochodziły z piasków luźnych, gliniastych i glin. Zawierają średnio 13% glina i <1% materia organiczna i są kwaśne lub obojętne (średnio pH 4.3 w KCl i 4.8 w H2O). Średnia wartość wymiana kationów pojemność wynosi 10 cmol kg-1.

Mapa
Widok ogólny miejsca badań Szaniawy
Miejsce badań
Obszar otaczający miejsce badań

Strefa pedoklimatyczna
Gleby kontynentalne, piaszczyste i gliniaste

Systemy upraw

Tradycyjnie rolnictwo konwencjonalne system jest najczęściej używany. Najczęstsze uprawy w płodozmian to zboża (60%), kukurydza (35%), ziemniaki i inne (5%). Wybór upraw dokonywany przez drobnych rolników dominujących w regionie jest nastawiony na zysk.

Zarządzanie glebą, wodą, substancjami odżywczymi i szkodnikami
Uprawa konwencjonalna jest głównym typem uprawa z procentem wyższym niż 90%.