DLACZEGO PROJEKT PIELĘGNACJA GLEBY?

Europejska produkcja roślinna przed wyzwaniem wstrzymania sprzedaży, przy jednoczesnym zmniejszeniu negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Obecnie w niektórych przypadkach poziom produkcji roślinnej utrzymywany jest przez wzrost nakładów (np. Na nawożenie i pestycydy) oraz technologie, które maskują straty produktywności wynikajace z obniżonej jakości gleby. Takie podejście nakładów może mieć znaczenie, opłacalność produkcji roślinnej, a także mieć negatywny wpływ na środowisko. Ulepszenie gleby jest konieczne do przełamania negatywnej spirali degradacji gleby, zwiększonych nakładów, wzrostu kosztów i szkód w srodowisku.

 

CEL

Celem projektu SoilCare jest ocena, identyfikacja i sprawdzanie systemów roślinnej poprawiajacych gleb, które mają pozytywny wpływ na opłacalność i stabilność produkcji w Europie.

 

• Identyfikacja systemów produkcji roślinnej do poprawy jakości gleb, ocena ich zalety i wad oraz aktualnego i potencjalnego wpływu na jakość gleby i środowisko.
• Wybór i rodziny win produkcji roslinnej do poprawy jakości gleb w 16 Ośrodkach Badawczych w Europie.
• Opracowanie i zastosowanie zintegrowanej metody oceny korzyści i ograniczeń oraz opłacalność i warunki produkcji roślinnej do poprawy jakości gleb w ośrodkach Badawczych.
• Zbadanie czynników ograniczających stosowanie systemów produkcji roślinnej do poprawy jakości gleb oraz analiza warunków zachęcajacych rolników do stosowania tych systemów.
• Opracowanie i metody skalowania przestrzennego w celu przełożenia wyników z Ośrodków Badawczych na poziom europejski.
• Opracowanie interaktywnych narzędzi doboru produkcji roślinnej do poprawy jakości gleb w Europie.
• Analiza wpływu polityki w zakresie rolnictwa i środowiska na warunki produkcji roślinnej poprawiajacych jakość gleb.