Mimo że różne gleby mają pewne właściwości, których nie można zmienić, takie jak tekstura, jakość gleby można poprawić, wdrażając dobre strategie zarządzania, takie jak efektywny płodozmian obejmujący określone uprawy poprawiające glebę.

 

CropRotations Fert   CoverCrop   Soczewica z owsem 1

Płodozmian

 

Uprawy okrywowe i nawozy zielone

 

Międzyplony i mieszanki upraw