Uprawa zarządzanie może być stosowane na glebie rolniczej, aby zminimalizować częstotliwość lub intensywność uprawa operacje, które są obecnie powiązane z materia organiczna spadek, wysokie zużycie energii, erozja i utrata bioróżnorodność. Liczba z uprawa praktyki zarządzania można uznać za korzystne dla gleby, takie jak uprawa zredukowana (minimum i zero uprawa) lub zarządzania ruchem. Firma SoilCare przetestowała kilka innowacyjnych praktyk uprawy gleby w celu poprawy jakość gleby. Wyniki eksperymentów SoilCare można wyświetlić, klikając poniższe arkusze informacyjne.

 

Wyniki eksperymentu SoilCare - zestawienia informacji

 

Uprawy czeskie małe   Belgia exp 2 uprawa   grecja exp 2 uprawa oliwek   włochy uprawa i rzodkiew.png
 Republika Czeska: Skutki uprawa i nawożenie na uprawach.      Belgia: Uprawa roli i rośliny okrywowe  

 Grecja: Skutki uprawa praktyki na glebie erozja w gajach oliwnych

   Włochy: Ochrona uprawa i głębokie zakorzenienie uprawa rzodkiewka łagodząca zagęszczenie
    Przeczytaj ten arkusz informacyjny dotyczący eksperymentu w języku niemieckim tutaj   Przeczytaj ten arkusz informacyjny dotyczący eksperymentu w języku greckim tutaj.     Przeczytaj ten arkusz informacyjny dotyczący eksperymentu w języku włoskim tutaj.  
Hiszpania tabernas1   Hiszpania aguamarga nawadnianie lub uprawa

  

 

Uprawa w Wielkiej Brytanii

  Uprawa na Węgrzech
Hiszpania: SICS, w tym minimalna uprawado poprawy stanu gleby   Hiszpania: Nawadnianieuprawy zerowe i okrywowe w celu poprawy zdrowia gleby    UK: Uprawa zerowa dla złagodzenia zagęszczenie gleby     Węgry: Monitorowanie i analiza uprawy gleby
Pobierz ten arkusz informacyjny w języku hiszpańskim tutaj   Pobierz ten arkusz informacyjny w języku hiszpańskim tutaj        

 

Dalsze istniejące praktyczne informacje na temat płodozmianu, upraw okrywowych i upraw uzupełniających, które będą interesujące dla rolników, można znaleźć poniżej. 

 Minimalna uprawa

 Uprawa zerowa

 Zarządzanie handlem