Uprawa zagospodarowanie można zastosować do gleby rolniczej, aby zminimalizować częstotliwość lub intensywność uprawa operacje, które są obecnie powiązane z materia organiczna spadek, wysokie zużycie energii, erozja i utrata bioróżnorodność. Liczba z uprawa praktyki zarządzania można uznać za korzystne dla gleby, takie jak uprawa zredukowana (minimum i zero uprawa) lub zarządzanie ruchem.

 Minimalna uprawa

 Uprawa zerowa

 Zarządzanie handlem