Cztery scenariuszeW ramach projektu SoilCare opracowywany jest zestaw przyszłych scenariuszy w celu zidentyfikowania różnych ścieżek dla europejskiego rolnictwa, od teraz do 2050 r., Które pomogą wspierać rozwój polityk, które są przyszłościowe. 

 

Proces tworzenia scenariusza ma na celu wniesienie wkładu w następujący sposób:

      • opracować scenariusze umożliwiające testowanie skuteczności proponowanych polityk i do wykorzystania w projektowaniu polityk
      • umożliwiają społeczne uczenie się i zwiększają możliwości strategiczne przy rozważaniu alternatywnych polityk i niepewnej przyszłości
      • zwiększyć zrozumienie trudnych przyszłości, w których można operować, i znaleźć sposoby podjęcia działań przeciwko tym przyszłościom już teraz

Do tej pory opracowano 4 wstępne scenariusze. Prosimy o opinie na temat tych scenariuszy, aby poprawić ich treść i przydatność oraz zapewnić, że otrzymamy informacje od jak największej liczby osób z różnych sektorów. Aby uzyskać więcej informacji i dowiedzieć się, jak możesz przesłać opinię, odwiedź Scenariusz polityki strona.