kompost

Materiał użyty do dostawy materia organiczna lub składniki odżywcze roślin do gleby, wynikające z kompostowanie.