Sekwestracja dwutlenku węgla

Zdolność gleby do magazynowania węgla w postaci nielabilnej w celu zmniejszenia emisji CO2 stężenie