biomasa

Tak proste, jak „materiał roślinny nad i pod ziemią”; lub bardziej złożone, aby uwzględnić wkład drobnoustrojów lub określone zastosowania, takie jak paliwo.