Uprawa

Mechaniczna uprawa gleby profil w jakimkolwiek celu. Uprawa może być wykonywana w celu wykonania szeregu zadań, w tym: łamania ugniatania, wprowadzania resztek pożniwnych, obornika, nawozów lub chwastów, przygotowania łoża siewnego, zwalczania chwastów.