Jakość gleby

Stopień, w jakim gleba może działać funkcje gleby