Właściwości gleby

Chemiczne, fizyczne lub biologiczne właściwości gleby, które mogą wskazywać na jej poziom funkcjonować of usługi ekosystemu. Właściwości mogą mieć charakter dynamiczny lub nieodłączny. Zobacz także jakość gleby wskaźnik.