Materia organiczna w glebie

Suma materia organiczna w glebie. Można go podzielić na trzy ogólne baseny: mieszkalne biomasy mikroorganizmów, świeżych i częściowo rozłożonych pozostałości (frakcja aktywna) oraz dobrze rozłożonego i wysoce stabilnego materiału organicznego. Ściółka powierzchniowa na ogół nie jest częścią gleby materia organiczna.