Zarządzanie glebą

Gospodarka glebą dotyczy wszystkich operacji, praktyk i zabiegów stosowanych w celu ochrony gleby i poprawy jej wydajności, w tym regulacji jakość gleby. Niektóre operacje, takie jak użycie ciężkiego sprzętu, mogą powodować zniszczenie gleby.