Systemy uprawy polepszające jakość gleby (SICS)

Systemy upraw można uznać za polepszające glebę, jeśli prowadzą do poprawy jakość glebytj. w trwale zwiększonej zdolności gleby do pełnienia swoich funkcji, w tym żywności i biomasy produkcja, zdolność buforowania i filtrowania oraz dostarczanie innych Ekosystem usługi.