Żyzność gleby

Miara zdolności gleby do dostarczania roślinom wystarczającej ilości składników odżywczych i wody oraz odpowiedniej pożywki do rozwoju korzeni, zapewniającej prawidłowy wzrost i dojrzałość roślin.