Profil

Kolumna gleby rozciągająca się przez wszystkie jej horyzonty do materiał rodzicielski i wystarczająco duże, aby można je było wykorzystać do scharakteryzowania stanu gleby w określonym miejscu.