Produktywność

Zdolność gleby do produkcji roślin biomasy do użytku przez ludzi, dostarczanie żywności, paszy, błonnika i paliwa w postaci naturalnej lub uprawianej Ekosystem Granice