procesy

Mechanizmy fizyczne, chemiczne i biologiczne zgodne z podstawowymi prawami naukowymi. Przykłady obejmują procesy pedogeniczne, procesy geomorficzne i procesy ekologiczne.