pH

Miara kwasowości, mierzona od 1 (kwas) do 7 (obojętny) do 14 (zasadowy), wyrażona w skali logarytmicznej. Większość gleb ma pH od 3 do 9.