Gleba organiczna

Gleba, w której suma grubości warstw zawierających organiczne materiały gruntowe jest na ogół większa niż suma grubości warstw mineralnych.