Nawozy organiczne

Nawozy zwierzęce, produkty pofermentacyjne, nawozy zielone, kompost, osad ściekowy, (agro) przemysłowe odpady organiczne.