Rolnictwo organiczne

Produkcja rolna, która zazwyczaj kładzie większy nacisk na ochronę środowiska i dzikiej przyrody, a w przypadku produkcji zwierzęcej - na środki rzekomo sprzyjające dobrostanowi zwierząt. Produkcja ekologiczna ma na celu bardziej holistyczne systemy zarządzania produkcją dla upraw i zwierząt gospodarskich, kładąc nacisk na praktyki zarządzania w gospodarstwie, a nie na środki spoza gospodarstwa. Wiąże się to z unikaniem lub znacznym ograniczeniem stosowania syntetycznych substancji chemicznych, takich jak nawozy nieorganiczne, pestycydyprodukty lecznicze, zastępując je tam, gdzie to możliwe, metodami kulturowymi, biologicznymi i mechanicznymi. Producenci ekologiczni wyraźnie dążą do stworzenia rzekomo zdrowszej, żyznej gleby poprzez uprawę i rotację mieszanki uprawnej oraz wykorzystanie koniczyny do wiązania azotu z atmosfery. Produkcja upraw genetycznie zmodyfikowanych (GM) i ich stosowanie w paszach dla zwierząt jest zabronione. W kontekście statystyk Unii Europejskiej (UE) rolnictwo uznaje się za ekologiczne, jeśli jest zgodne z rozporządzeniem 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. W sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. Szczegółowe zasady wykonania niniejszego rozporządzenia określono w rozporządzeniu 889/2008.