Zarządzanie składnikami odżywczymi

Sposób, w jaki dostępność składników odżywczych i / lub sposób cykl składników odżywczych (pod względem gleby procesy) jest regulowana.