Beztlenowy

Bez tlenu. Organizmy beztlenowe, w tym trochę gleby bakteriapotrzebują środowiska beztlenowego, takiego jak nasycone gleby. Beztlenowce fakultatywne mogą funkcjonować jako tlenowce lub beztlenowce, w zależności od warunków środowiskowych. Widzieć aerobic.