Nawóz

Odchody zwierzęce, jako takie lub zawierające ściółkę.