Wymywanie

Usuwanie materiałów rozpuszczalnych z jednej strefy gleby do drugiej poprzez ruch wody w profilu w dół.